Menu

Tuyển dụng

  • Tuyển dụng tháng 10/2019

    Tuyển dụng tháng 10/2019

    Hồ Chí Minh (TP) , Quận 5 Mức lương: 6.000.000         Số lượng: 5 người + Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực + Giải quyết quyền lợi cho người lao động + Xây dựng các chính sách cho người lao động + Quản lý toàn bộ hồ sơ lao động của công ty và quản lý lao động + Lập kế hoạch tuyển dụng theo quý, năm + Lưu trữ hồ sơ pháp lý, bảo quản chứng từ, soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến hoạt động của phòng, của công ty + Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh giá công việc nhân viên làm tại các phòng ban + Theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cho người lao động + Đánh giá lao động, giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động theo đúng quy định và thủ...
  • Tuyển dụng tháng 9/2019

    Tuyển dụng tháng 9/2019

    Hồ Chí Minh (TP) , Quận 5 Mức lương: 6.000.000         Số lượng: 5 người + Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực + Giải quyết quyền lợi cho người lao động + Xây dựng các chính sách cho người lao động + Quản lý toàn bộ hồ sơ lao động của công ty và quản lý lao động + Lập kế hoạch tuyển dụng theo quý, năm + Lưu trữ hồ sơ pháp lý, bảo quản chứng từ, soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến hoạt động của phòng, của công ty + Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh giá công việc nhân viên làm tại các phòng ban + Theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cho người lao động + Đánh giá lao động, giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động theo đúng quy định và thủ...

Tuyển dụng

Chúng tôi đang cần tuyển nhân sự trong tháng 9. Bạn hãy để lại liên hệ tại đây